Zdravlje bubrega

Autor: SP 15.05.2019.

Zdravlje bubrega

Često se dogodi da već postoje problemi s bubrezima zbog dijabetesa, a to se nije primijetilo jer nema očitih simptoma. Kada se govori o komplikacijama dijabetesa najčešće se spominju problemi s očima i stopalima jer se to primjećuje češće. Kako se točno narušava zdravlje bubrega kod oboljelih od dijabetesa? Još važnije, kako spriječiti uništavanje bubrega?

Stručno, nefropatija

Dijabetička nefropatija je bolest bubrega u bolesnika s dijabetesom, a nastaje zbog oštećenja kapilara u bubrežnim glomerulima. Komplikacije zbog dijabetesa uglavnom se događaju zbog nereguliranih razina šećera u krvi. Važno je znati prepoznati visoku razinu šećera u krvi, možete li opisati taj osjećaj? Nefropatija je mikrovaskularna kronična komplikacija i nakon dijagnoze ju je važno redovito pratiti kako ne bi došlo do daljnjih oštećenja. Uglavnom dolazi do postupnog smanjenja funkcije bubrega, a na kraju i do kroničnog zatajenja bubrega. 

Riječ stručnjaka

Nefropatija je završni stadij bolesti bubrega koja se jedino može liječiti dijalizom (nadomještanjem bubrežne funkcije) ili transplantacijom bubrega. Bolest je u svojoj početnoj fazi bez ikakvih simptoma, a ona može započeti puno ranije, pa i 10 godina prije nego uočite bolest bubrega. 

Uzrok nastanka je još u potpunosti nejasan, ali se smatra da visoki krvni tlak, visoke vrijednosti glukoze u krvi sa svojim razgradnim produktima dovode do oštećenja sitnih krvnih žila u bubregu. Dijagnoza bolesti se postavlja prisutnošću proteina u urinu i/ili smanjenom bubrežnom funkcijom.- rekla je će dr. Sandi Tešanović iz KBC-a sa Odjela endokrinologije u Dubrovniku. 

Ova je bolest najčešći razlog zadnje faze zatajenja bubrega koja dovodi do dijalize, a potom i transplantacije bubrega. Također je povezana sa povećanom smrtnošću tih bolesnika, posebno od kardiovaskularnih bolesti. Stoga je usporenje bolesti od ključne važnosti za život pacijenta. - naglasila je dr. Tešanović, te dodala kako: Osim lijekova vezanih uz liječenje bolesti najvažnije je ograničenje proteina u prehrani, ograničenje soli, regulacija krvnog tlaka i glikemije. Uzroci i tijek dijabetičke nefropatije nisu svi do kraja razjašnjeni, brojni su, složeni i u međusobno povezanom djelovanju, a dovode do promjena na bubrezima koje postupno smanjuju bubrežnu funkciju. Brojna su istraživanja pokazala nepovoljan ishod bolesti uslijed kronično povišenih vrijednosti šećera u krvi.

Pušenje kao neovisni rizički čimbenik ubrzava pogoršanje bubrežne funkcije. U odnosu na prirodni tijek bolesti nema značajnih razlika između šećerne bolesti tipa 1 i tipa 2., kazao je  prof. dr.sc. Milan Vrkljan iz Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Mladen Sekso KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Jasnih simptoma koji bi upućivali na bubrežnu bolest jednostavno nema. To nam otežava prepoznavanje i liječenje nefropatije u ranijoj fazi bolesti, kada je ono najučinkovitije. Uz zadovoljavajuće liječenje šećerne bolesti i održavanje urednih vrijednosti šećera u krvi, iznimno je važno liječiti i pridružene bolesti koje su česte kod dijabetičara, poput povišenog krvnog tlaka, nereguliranih vrijednosti masnoća, srčanog zatajenja i koronarne bolesti.

Važno je, uz liječenje šećerne bolesti te pridruženih bolesti poput povišenog krvnog tlaka i masnoća u krvi, redovito provodimo edukaciju kod naših bolesnika. Stalna motivacija u smjeru promjena loših životnih navika, uz redovito kretanje, tjelesnu aktivnost i uzimanje preporučenih lijekova neizostavni su u dugotrajnom procesu liječenja i odgađanja neželjenih komplikacija., zaključio je prof.dr.sc. Vrkljan.