Novi ste s dijabetesom tipa 2?

Novi ste s dijabetesom tipa 2?

Razumijevanje dijabetesa započnite s nama

Jeste li nedavno dobili dijagnozu ili imate voljenu osobu s dijabetesom tipa 2?
Ovdje možete pronaći savjete i podršku koja će biti od pomoći u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Niste sami!

Dijabetes tipa 2 odnosno šećernu bolesti tipa 2 možete imati dulji niz godina ili mjeseci, a da niste primijetili razvoj bolesti.

Simptomi se javljaju polagano i postepeno, prilično je teško prepoznati da se radi o dijabetesu. Iako ćete vjerojatno trebati vremena za prihvaćanje da imate dijabetes, donesite odluke o promijeni životnog stila i svakodnevnih aktivnosti.

Šećerna bolest tipa 2 ili dijabetes mellitus tipa 2 kronična je bolest do koje dolazi zbog manjka funkcije gušterače. Ovaj tip dijabetesa nastaje kada gušterača nije sposobna stvoriti dovoljnu količinu inzulina ili kada se proizvedeni inzulin ne koristi dobro u organizmu. U nastanku dijabetesa tipa 2 kombinacija je "krivaca" u koje su uključene nasljedne sklonosti i okolišni faktori - debljina, tjelesna neaktivnost i starija životna dob.

Iako je ova bolest tradicionalno bila vezana uz stariju životnu dob, danas je češće dijagnosticirana u srednjoj životnoj dobi a ni dječja dob nije rijetka. 

Velik dio dobrog upravljanja dijabetesom tipa 2 odnosi se na zdraviju prehranu i redovitu tjelovježbu. Uz dijabetes tipa 2 možete imati dug i kvalitetan život.

obitelj_dijabetes_tip2

Simptomi šećerne bolesti tipa 2 nisu toliko izraženi, a među najčešće smetnje ubrajamo konstantnu žeđ i pospanost nakon obilnijeg obroka.

Kod najvećeg broja osoba dijabetes tipa 2 se ustanovi sasvim slučajno tijekom pregleda ili pretraga koje se obavljaju zbog drugih zdravstvenih problema.

Dijabetesom se može upravljati te imati kvalitetan život!