Informacija o zaštiti privatnosti pacijenta

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka koji se prikupljaju putem portala “Dijabetes.net”?

Vaše osobne podatke putem ovog portala prikupljaju voditelji obrade - liječnik ili liječnička ordinacija s kojom se povežete na portalu, a čije konkretne podatke saznajete kad se povežete s tim liječnikom ili liječničkom ordinacijom nakon što se registrirate u sustav te Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus, sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 231, OIB: 33395365036 koja se bavi razvojem i održavanje portala “Dijabetes.net”.

Tko ima uvid u moje osobne podatke i kome se dostavljaju moji osobni podaci?

Osim navedenih voditelja obrade, uvid u Vaše podatke imaju izvršitelji obrade, odnosno poslovni subjekti koji Vaše osobne podatke obrađuju u ime voditelja obrade. Izvršitelj obrade za Udrugu za edukaciju u zdravstvu E-medikus je trgovačko društvo DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Cenkovečka 9, OIB: 99053768346 koje, između ostalog, izvršava poslovne aktivnosti računalnih djelatnosti i promidžbe (reklame i propagande). DEDAL KOMUNIKACIJE d.o.o. razvijaju i održavaju aplikaciju Dijabetes.net što, između ostalog, uključuje i slanje newslettera te izvršavanje usluga telefonske korisničke podrške za korisnike aplikacije. Ako putem portala komunicirate s dijabetologom - liječnikom pojedincem, izvršitelj obrade za tog dijabetologa može, a ne mora biti netko od medicinskog osoblja iz iste bolnice/zdravstvene institucije. Ako putem portala komunicirate s liječničkom ordinacijom, pristup Vašim osobnim podacima koji se obrađuju putem ovog portala mogu imati zaposleni u toj ordinaciji.

Koji osobni podaci se prikupljaju putem portala “Dijabetes.net”?

Putem portala “Dijabetes.net” se prikupljaju oni Vaši osobni podaci koje sami unesete na svojem profilu. Osim osobnih podataka koje sami unesete, putem portala se prikupljaju i opaske, komentari i prijedlozi liječnika dijabetologa ili liječničke ordinacije s kojom ste povezani, a koje opaske, komentari i prijedlozi su u potpunosti vidljivi Vama na Vašem profilu. Kroz formu newslettera prikupljaju se e-mail adrese korisnika koji samovoljno pristaju na davanje pristupa informacije.

Koja je pravna osnova za prikupljanje Vaših osobnih podataka putem portala “Dijabetes.net”?

Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka koji spadaju u zdravstvene podatke je Vaša izričita privola. Pravna osnova za prikupljanje ostalih podataka koji ne spadaju u Vaše zdravstvene podatke je izvršenje ugovora i legitimni interes. Pravna osnova za obradu Vaših kontaktnih podatka u svrhu slanja newslettera je Vaša privola.

U koje svrhe se prikupljaju osobni podaci putem portala “DijabetesNet”?

Svrha prikupljanja podataka putem portala DijabetesNet jest preventivna medicina i edukacija.

Koliko dugo se osobni podaci prikupljeni putem portala “Dijabetes.net” čuvaju pohranjenima?

Osobni podaci koji se prikupljaju putem portala “Dijabetes.net” su pohranjeni u sustavu za vrijeme dok ste registrirani kao korisnik portala nakon čega se trajno brišu.

Koje tehničke i organizacijske mjere se poduzimaju u svrhu zaštite osobnih podataka prikupljenih putem portala “Dijabetes.net”?

Osobni podaci koji se obrađuju putem portala “Dijabetes.net” su kriptirani te pristup njima može imati samo osoba/osobe koje su navedene kao Vaš liječnik i/ili liječnička ordinacija te ostale osobe za koje je izričito navedeno da imaju pristup Vašim podacima (medicinsko osoblje ili zaposleni u liječničkoj ordinaciji). Sve osobe koje putem portala imaju pristup Vašim podacima su upoznati s tim da zdravstveni podaci predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka te su vezani obvezom čuvanja povjerljivosti. Voditelji obrade (Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus i Vaš liječnik dijabetolog ili liječnička ordinacija) imaju sklopljen odgovarajući ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze s ciljem zaštite Vaše privatnosti na portalu “Dijabetes.net” na najbolji mogući način.

Koja su moja prava glede zaštite privatnosti na portalu “Dijabetes.net” i na koji ih način mogu ostvariti?

Voditeljima obrade navedenim u ovoj informaciji o privatnosti možete upućivati sljedeće zahtjeve - pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka. Prava se mogu ostvarivati slanjem upita na jednu od sljedećih email adresa, ovisno o vrsti Vašeg upita: - u slučaju da se Vaš upit odnosi na Vaše zdravstvene podatke i na područje djelovanja Vašeg liječnika dijabetologa ili liječničke ordinacije s kojom ste povezani putem portala, upit možete postaviti izravno njima na email adresu koja će Vam biti vidljiva - u slučaju da se Vaš upit odnosi na tehničke/informatičke značajke portala, upit možete postaviti na email adresu info@dijabetes.net; info@e-medikus.hr Odgovore na Vaše upite ćete dobiti u roku od najviše 30 dana od dana postavljanja upita. U slučaju da niste sigurni kome je potrebno postaviti upit, upit možete postaviti na bilo koju od navedenih adresa. Voditelji obrade (Udruga za edukaciju u zdravstvu E-medikus i Vaš liječnik dijabetolog ili liječnička ordinacija) imaju obvezu surađivati s ciljem davanja najcjelovitijeg odgovora odnosno najprikladnije reakcije na Vaš upit. U slučaju da niste zadovoljni s radom portala ili s radom , prigovor možete uputiti (osim na način naveden u ovom paragrafu) i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.