(Ne)Uzimanje terapije

Autor: Spomenka Ljubić 25.02.2020.

Smatra se da tek trećina osoba s dijabetesom uzima svoju terapiju. Zbog čega su toliko poražavajući podaci?

(Ne)Uzimanje terapije

Posljednjih dvadesetak godina bilježi se veliki napredak u dijabetologiji. Primjerice, u odnosu na dva dostupna lijeka i inzulina s kojima se raspolagalo nekada, danas postoji cijela paleta lijekova kojima možemo djelovati na regulaciju vrijednosti šećera (glukoze) u krvi.

Neki pacijenti imaju uvedena dva ili više lijekova za regulaciju dijabetesa. Na pitanje zašto se to prakticira, odgovara prim.dr. sc. Spomenke Ljubić "Ide se s primjenom više lijekova tako da bismo što prije postigli što bolje rezultate. U posljednje vrijeme to su lijekovi koji imaju drugačije djelovanje jer ne ovise o gušterači. To su inhibitori reapsorpcije glukoze koji djeluju na izlučivanje glukoze urinom, ali naravno limitirano koliko je glikemija povišena. Tako da, ustvari uz ovu veliku paletu lijekova imamo veliku prednost u odnosu na ranije da bismo i postigli zadovoljavajuće vrijednosti glikemije, a i da bi spriječili komplikacije šećerne bolesti."

Dakle, možemo li očekivati bolju regulaciju uz sve moderne lijekove? Da, prim.dr. sc. Ljubić uočava napredak u liječenju, ali i izražava zabrinutost oko napredovanja bolesti: "Nisu više vrijednosti glikoliziranog hemoglobina kakve su bile prije dvadesetak godina, danas je to potpuno drugačije. Nema ketoacidoza koliko je bilo nekada, međutim što se tiče komplikacija i samih vrijednosti glikemija možemo biti ponekada razočarani."

Sva terapija za regulaciju šećerne bolesti uvodi se s jasnim i znanstveno potkrepljenim razlozima. Samo se savjesnim uzimanjem terapije te cjelovitom promjenom životnog stila može postići dobra regulacija šećerne bolesti. Vjerujte svojim liječnicima i redovito se konzultirajte s njima!