Povišen krvni tlak

Autor: SP 02.05.2020.

Saznajte simptome te kako regulirati povišen krvni tlak ili hipertenziju.

Povišen krvni tlak

Povišen krvni tlak ili hipertenzija veliki je javnozdravstveni problem. Nerijetko se javlja i kod osoba s dijabetesom tipa 1 i tipa 2. Vrijednosti krvnog tlaka u osoba sa šećernom bolešću trebale bi biti najviše do 135/85 mmHg. Osim krvnog tlaka, Preporučuje se i prakticiranje zdravih navika, zdravija prehrana te umjerena tjelovježba. 

Povišen krvni tlak u osoba s dijabetesom tipa 1 nije toliko čest, češće se javlja kod bolesnika s oštećenjem bubrega. U osoba s dijabetesom tipa 2 povišen krvni tlak je češći, i zbog povišene tjelesne težine, i zbog komplikacija dijabetesa tipa 2. 

Poslušajte savjete Vilme Kolarić, glavne sestre Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. 

Dijagnoza hipertenzije, odnosno povišenog krvnog tlaka, podrazumijeva češće mjerenje krvnog tlaka, kao i češće konzultacije s liječnikom. Liječnik može uvesti terapiju za snižavanje krvnog tlaka te savjetovati promjenu životnih navika. Kod blažih odstupanja, vjerojatno je dovoljna samo promjena životnih navika, u smislu prehrambenih intervencija te uvođenja tjelesne aktivnosti u svakodnevicu.