Zdravstvene poteškoće uz dijabetes

Autor: Mladen Grgurević 13.02.2020.

Zdravstvene poteškoće uz dijabetes

Posljednjih desetljeća bilježi se porast bolesnika s dijabetesom tipa 2, ali i preddijabetesom i inzulinskom rezistencijom. Debatira se radi li se samo o boljoj i ranijoj dijagnostici ili porastu dijagnoza zbog nezdravijeg životnog stila. Kako komplikacije dijabetesa tipa 2 značajno utječu na kvalitetu života pojedinca te predstavljaju značajna opterećenja na zdravstveni sustav, važno je reagirati na vrijeme. 

Endokrinolog Mladen Grgurević, dr.med., sa Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac donosi savjete kako umanjiti rizik od kardiovaskularnih komplikacija koje idu pod ruku s dijabetesom.

Za svakod bolensika s dijabetesom tipa 2 od izuzetne je važnosti razumijevanje dijabetesa tipa 2 i mogućih zdravstvenih komplikacija. Što ste upoznatiji sa svojim zdravstvenim stanjem, to ste u mogućnsoti više napraviti kako biste ga unaprijedili.