Zašto se često odustaje od uzimanja lijekova za dijabetes?

Autor: Spomenka Ljubić 25.02.2020.

Smatra se da tek trećina osoba s dijabetesom uzima svoju terapiju. Zbog čega su toliko poražavajući podaci?

Zašto se često odustaje od uzimanja lijekova za dijabetes?

Unatrag 20-tak godina stvari su se u dijabetologiji dosta promijenile. Primjerice, od dva dostupna lijeka i inzulina s kojima se raspolagalo u to vrijeme danas postoji cijela paleta lijekova kojima možemo djelovati na regulaciju vrijednosti šećera (glukoze u krvi).

 Imate nekoliko lijekova u svojoj terapiji?

Prema riječima doc. dr. sc. prim. Spomenke Ljubić "Ide se s primjenom više lijekova tako da bismo što prije postigli što bolje rezultate. U posljednje vrijeme to su lijekovi koji imaju drugačije djelovanje jer ne ovise o gušterači.
To su inhibitori reapsorpcije glukoze koji djeluju na izlučivanje glukoze urinom, ali naravno limitirano koliko je glikemija povišena.
Tako da, ustvari uz ovu veliku paletu lijekova imamo veliku prednost u odnosu na ranije da bismo i postigli zadovoljavajuće vrijednosti glikemije, a i da bi spriječili komplikacije šećerne bolesti.
"

Možemo li očekivati bolju regulaciju uz sve moderne lijekove?

Unatoč tomu što je paleta lijekova danas puno drugačija, modernija, rezultati u okruženju doc. dr. sc. prim. Ljubić jesu bolji. "Nisu više vrijednosti glikoliziranog hemoglobina kakve su bile prije 20-tak godina, danas je to potpuno drugačije. Nema ketoacidoza koliko je bilo nekada, međutim što se tiče komplikacija i samih vrijednosti glikemija možemo biti ponekada razočarani."