Što u slučaju reakcije na lijek?

Autor: Sandra Peternek 18.12.2019.

Lijekovi osim svog željenog učinka imaju i neugodne nuspojave koje nismo željeli. Što su nuspojave i kako ih prepoznati?

Voditelj odsjeka za farmakovigilanciju, koordinator Nacionalnog centra farmakoepidemiologije HALMED-a, Darko Krnić, dr.med. u ovom videu govori više o nuspojavama lijekova i cjepiva.

U svakodnevnom životu često smo u prilici koristiti lijekove koji nam osim onog željenog učinka recimo smanjivanja tlaka, smanjivanja temperature mogu nažalost donijeti neke neugodne i neželjene efekte koje nazivamo nuspojave.

Bitne su sve promjene koje uočite kod lijeka poput neobično lakog lomljenja, mrvljenja ili da se u ampulicama primijeti zamućenje ili slična promjena.

Sažetak opisa svojstava lijeka je dokument koji je pisan više stručnim jezikom i u pravilu je namijenjen zdravstvenim radnicima.

Uputa o lijeku namijenjena prije svega pacijentima i uputu o lijeku možete naći u svakoj kutijici lijeka.

I jedan i drugi dokument zapravo sadrže osnovne informacije o tome kako i na koji način ispravno primijeniti lijek u kojim indikacijama. Sve pacijente korisnike lijekova i sve zdravstvene radnike pozivamo da prijave svaku sumnju na nuspojavu koju uoče u toku liječenja.

Prijave se primaju elektroničkom poštom, elektroničkim obrascem koji se nalazi na HALMED-ovim stranicama i aplikacijom za pametne telefone.