Koliko plaše, odnosno koliko bi trebale plašiti komplikacije dijabetesa?

Autor: Sandra Peternek 18.02.2020.

Ako vrijednosti šećera nisu pod dobrom kontrolom, veća je vjerojatnost od razvoja komplikacija. Koliko plaše komplikacije?

Koliko plaše, odnosno koliko bi trebale plašiti komplikacije dijabetesa?

U središtu svih rasprava i informacija vezanih uz dijabetes uvijek se nalazi hipoglikemija, odnosno razvoj ostalih mogućih komplikacija.

Uz moguća oštećenja bubrega, očiju ili srca i krvnih žila postoji i ozbiljan psihološki učinak koji se uzima u obzir.

Nažalost, još je uvijek velik dio osoba s dijabetesom nesvjestan kako mozak i um djeluje uz dijabetes, odnosno djeluje na bolju regulaciju. Iako se naizgled čini vrlo jednostavno paziti na količinu i vrstu hrane, redovito se baviti tjelesnom aktivnošću, paziti na tjelesnu težinu i redovito kontrolirati vrijednosti šećera u krvi – u stvarnome životu nije toliko jednostavno. Vrijednosti šećera u krvi rastu kada ste pod stresom, upalom, prehlađeni ili imate druge tjelesne probleme poput depresije, tjeskobe, anksioznosti.

Živjeti s dijabetesom, pogotovo u početku kada se dijagnoza postavi, iziskuje žongliranje. Korištenje inzulina, pogoditi dovoljan broj jedinica, vježbanje, upoznavanje okoline i prijatelja s dijabetesom, ograničavanje prehrane, odlasci liječniku na kontrole...

Koja je najgora komplikacija dijabetesa?

Najčešće se smatra da u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetesa tipa 2 postoje već razvijene komplikacije. Najčešćom se smatra dijabetička polineuropatija (živčani sustav), zatim je moguć razvoj i nefropatije (oštećenja bubrežne funkcije), retinopatije (komplikacija na oku), pojava dijabetičkog stopala. Dijabetes pogađa srce i krvne žile, manifestira se i na koži, promjenama na usnoj šupljini a jednako tako i spolni život trpi.  

U prevladavanju straha od komplikacija moguće je uključiti psihologa. Plašenje od razvoja mnogobrojnih komplikacija može uzrokovati druge psihološke probleme, ako ste prepušteni sami sebi i svojim emocijama, ako ne postoji podrška okoline i obitelji, ako odlazak liječniku iziskuje strah i tjeskobu.

Istraživanje provedeno krajem 2013.godine, imalo je za cilj procijeniti stavove, želje i potrebe osoba s dijabetesom. Rezultati su pokazali kako je dijabetes imao negativan utjecaj na sve ispitivane aspekte. Otprilike 40% sudionika prijavilo je kako su lijekovi ometali njihovu sposobnost za normalan život.

Usredotočite se na sadašnjost – dobru kontrolu dijabetesa

Kako biste sve strahove vezane uz dijabetes minimalizirali, usredotočite se na sadašnji trenutak i sve što „danas“ možete napraviti kako bi vrijednosti šećera bile u normalnim granicama. Iako se često puta govori o strahu od hipoglikemije, možete preuzeti pozitivne promjene poput češćeg mjerenja vrijednosti šećera u krvi.

Sve ono što možete bolje kontrolirati – koristite i fokusirajte se na to. Tada se smanjuju vaši svjesni i skriveni strahovi, a sve ono što vas plaši može se umanjiti.