Koliko je djece s dijabetesom i kako oni žive sa ovim stanjem?

Autor: Sandra Peternek 28.07.2020.

Dijabetes mellitus tipa 1, odnosno šećerna bolest tipa 1 najčešće se pojavljuje u mlađoj životnoj dobi.-posebno zahtjevnoj. Ako gledamo broj djece s dijabetesom u svijetu...

Koliko je djece s dijabetesom i kako oni žive sa ovim stanjem?

Prema izvješću HZJZ iz 2018. godine, pristiglo od CroDiaba i CEZIH-a, tijekom godine registrirane su 303 992 punoljetne osobe s dijabetesom.

Međutim, kada se radi o djeci s dijabetesom tu ipak prednjači učestalost dijabetesa tipa 1 kojeg ima razvijeno više od 90% mlade populacije.

S obzirom na današnji stil života djece, često sjedenje pred TV, igranje igrica, visokokalorične hrana, manjak tjelesne aktivnosti ne treba čuditi porast broja djece koja su sve deblja, a kojima prijeti razvoj dijabetesa tipa 2.

Uspoređujemo li broj djece s dijabetesom u Republici Hrvatskoj s drugim zemljama, podaci su razočaravajući. Primjerice, u Velikoj Britaniji svako 14-to dijete dobit će dijabetes tijekom godine dana, u Finskoj se smatra da je nešto manje od 2 500 djece s dijabetesom, dok u Japanu samo 3 od 100.000 djece živi s dijabetesom.

Djeca i dijabetes u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj još uvijek nema točnih i preciznih podataka, međutim prema nekim navodima 100 do 120 djece u dobi od 14 godina mora početi živjeti s dijabetesom.

Tako se prema procjenama govori o otprilike 1 000 djece u Hrvatskoj koji imaju ovo stanje. Govorimo li o postotcima, smatra se da je 25% novo oboljelih od dijabetesa tipa 1 mlađe od 7 godina. Za razliku od dijabetesa tipa 1, čak 20% djece pretilo je i sklono razvoju dijabetesa tipa 2. Nažalost, ovi se brojevi svake godine povećavaju.

Nakon što djeca tek dobiju dijagnozu, potrebno je na jedan slikoviti način objasniti zašto je došlo do dijabetesa, kako će nastaviti živjeti s ovim stanjem i zašto je neophodan inzulin.

Simptomi dijabetesa u djece jednaki su simptomima dijabetesa kao i u odraslih ljudi. Jedina je razlika što roditelji najčešće sami prepoznaju neke simptome pa dijete odvedi liječniku. Ipak, ako se simptomi dijabetesa u djeteta ne prepoznaju na vrijeme onda najčešće nastupa ketoacidoza i opće loše stanje djeteta.

Odrastanje s dijabetesom

Svaka životna faza, bez obzira na to imate li dijabetes ili ne, sa sobom nosi određene probleme. U slučaju djeteta s dijabetesom dolaze razno razne krizne situacije, od vrtićke dobi pa do adolescentske dobi.

Najčešće se ističe pubertet u borbi s dijabetesom, jer osim što dolazi do povećanih potreba za inzulinom nije rijeko da se pokušava sakriti stanje. Jedno je potrebno malo više discipline u odnosu na svoje vršnjake – redovito mjerenje vrijednosti šećera, davanje inzulina, ili postupanje u slučaju hipoglikemije, prehrana... Svakako šira zajednica i okolina treba pružiti pomoć, u slučaju primjerice hipoglikemija kao akutne komplikacije dijabetesa.

U praksi se događa da djetetu „padne šećer“ tijekom nastavnog sata, pa je potrebna intervencija a za što nastavnici ponekad nemaju razumijevanja. Isto vrijedi i za hiperglikemiju do koje dolazi prije ispitivanja, testova i sličnih stresnih situacija.

Važno je za naglasiti roditeljima, obitelji, nastavnicima i školskom osoblju (i svima u okolinu djeteta) da dijete s dijabetesom tipa 1 svaki dan uz sebe mora imati inzulin odnosno inzulinsku pumpu (zbog straha od hipoglikemije).

Osim inzulina u školi moraju imati vrijeme za mjerenje vrijednosti šećera u krvi, a nakon očitavanja vrijednosti opet vrijeme za procjenu broja jedinica inzulina za korekciju.